Babywinkel          Contact          Bekijk de winkel          In de pers

Algemene verkoopsvoorwaarden

Verkoper

Kidsloft bvba ( "verkoper") heeft haar maatschappelijke zetel te Turnhout 2300, Patersstraat 8 en is ingeschreven onder het BTW nummer BE0454.522.895 

 

Toepassing

Iedere gebruiker van http://www.kidsloft.be verklaart zich uitdrukkelijk of stilzwijgend akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden:

 

1 Offertes & aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat wij u ontvangen betaling schriftelijk bevestigd hebben en met de uitvoering zijn begonnen. De aangeboden informatie over aangeboden artikelen zoals beschrijving, criteria en beelden worden zo nauwkeurig mogelijk door Kidsloft weergegeven. Kidsloft garandeerd echter niet dat alle artikelen met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen hierbij geen aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding of ontbinding van de bestelling.

 

Alle prijzen vermeld op Kidsloft.be zijn uitgedrukt in EURO inclusief BTW en administratiekosten. Op de totale bestelling worden aan het einde van de bestelprocedure de gepaste verzendkosten berekend aan de hand van de bestemming van dit order. Dit bedrag wordt meegedeeld voor het sluiten van de order. Kidsloft houdt zich het recht van deze tarieven af te wijken en dit mee te delen aan de klant per email of telefonisch. Dit is van toepassingen op grote pakketten zoals meubelen. Let op: Deze bezorging is enkel op begane grond.

 

2 Levering

Kidsoft verstuurt elke bestelling via Bpost. Uw zending is hiermee verzekerd tot ontvangst van de klant. De levering van producten zal in mate van het mogelijk gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend maar worden als aanwijzing vermeld. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoeding ten voordele van de koper. In geval van niet-levering van de goederen worden de door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Het niet tijdig in ontvangst nemen of het weigeren van de levering zal resulteren in een terugzending van de goederen aan Kidsloft. In dit geval zal Kidsloft hiervoor de nodige verzendkosten en administratiekosten aanrekenen, berekend op 10,00 euro incl. btw voor België en 15,00 euro incl.btw voor Nederland. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot dezelfde extra kosten.

 

3 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Kidsloft tot de volledige betaling inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons recht de goederen terug te nemen van rechtswege en op kosten van de koper.

 

4 Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van een motief de aankoop te herroepen. Om deze uit te oefenen moet de consument Kidsloft op de hoogte stellen door een ondubbelzinnige verklaring per post of per mail.

 

Conform de wet van 30 dec 2013, kan de consument in volgende gevallen geen beroep doen op het herroepingsrecht:

- Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of een persoonlijk karakter hebben.

- Audio- en video-opnamen of software waarvan de verzegeling verbroken werd.

- Goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden.

- Goederen in promotie kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

 

Het herroepingsrecht is geldig zover het product teruggestuurd wordt binnen het wettelijke termijn. Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in ongebruikte toestand, in originele verpakking en ongeschonden staat voorzien van het ordernummer. De consument zal zelf de retour verzendkosten betalen. Indien deze retourzending niet met bewijs van verzending verstuurd wordt, draagt de consument elke verantwoordelijkheid voor het al dan niet ontvangen van de produkten door Kidsloft. De terugbetaling van de producten zal zo snel mogelijk (met uiterlijk termijn van 14 dagen) na ontvangst van de retouren bij Kidsloft op voorwaarden dat alle hier boven vermelde voorwaarden strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terug betaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de consument betaalde bedrag.

 

5 Klachten en waarborg

Klachten dienen ontvankelijk te zijn, ons toe te komen bij niet-conforme levering en in geval van verborgen gebreken binnen 8 dagen. Het in ontvangst nemen van de producten door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kan worden vastgesteld. 

Onze waarborg beperkt zich voorzien in het Burgelijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene en bijzondere onrechtstreekse schade van welke aard ook, door de koper geleden.

 

6 Overmacht

In geval van overmacht is Kidsloft niet behouden haar verplichtigingen jegens de klant na te komen. Deze worden opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de verplichtingen jegens de consument volledig of gedeeltelijk wordt verhinderd, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

7 Prijzen en betalingen

De betaling van eke bestelling dient te gebeuren via Paypal of vooruitbetaling via overschrijving. De betaling via creditcard verloopt via de systemen van Paypal. Kidsloft beschikt niet over een eigen module om deze gegevens te bewaren, noch de betaling te verwerken. Kidsloft kan dus onder geen enkele voorwaarden verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke fraude of schade die je mag ondervinden door het betalen met een kaart.

 

Pas na de volledige betaling van de bestelling wordt de order verwerkt. Elke betaling dient voorzien te zijn van het ordernummer van je bestelling. Kidsloft houdt zich het recht voor de prijs van elk besteld maar onbetaald artikel te wijzigen en daarmee de openstaande bestelling aan te passen. Zodra de bestelling wordt gesloten en aan dezelfde actieve prijscondities wordt betaald is de koop gesloten en kan van deze prijs niet worden afgeweken. Indien na de betaling de prijs daalt kan je hierop geen aanspraak maken. De prijs wordt ook niet aangepast indien de prijs stijgt. De eigendom van het artikel gaat pas over wanneer de consument al diens contractuele verplichtingen aan Kidsloft heeft voldaan en daarmee de order heeft aanvaard.

 

8 Toepasselijk recht

Voor de beslechting van alle geschillen betreffende deze voorwaarden en de daarin geschrevengevallen is enkel de Belgische Wet van toepassing en zijn de Rechtbanken van het Arrondissement Turnhout uitsluitend bevoegd.

 

9 Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elekronische bewijs (e-mail, backups,...)

 

10 Voorraad

99% van de artikelen uit de Kidsloft webshop zijn op voorraad. Mocht het door u bestelde artikel niet op voorraad zijn dan wordt u hiervan per mail of telefonisch verwittigd, en brengen wij u op de hoogte over de verwachte leveringsdatum. 


Moest u nog vragen hebben omtrent bepaalde artikelen, service, garantie of mogelijke vragen betreffende u bestelproces of bestelling dan zijn wij u graag van dienst op de werkvloer in onze winkel te Turnhout, telefonisch of per mail. Wij helpen u graag verder!Gebruiksvoorwaarden website

De gegevens, bestanden en informatie verstrekt via deze website zijn eigendom van Kidsloft BVBA. Elke gebruiker van de website onthoudt er zich van deze gegevens te wijzigen, te kopiëren, te vertalen of op enige andere wijze op elektronische of mechanische wijze op te slaan of te bewerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kidsloft BVBA. Het opslaan van deze gegevens, bestanden en informatie dient beperkt te blijven tot wat noodzakelijk is voor het gebruik van de website.

 

Kidsloft BVBA streeft ernaar correcte en betrouwbare informatie te verstrekken. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat van deze gegevens wordt gemaakt door de gebruikers of door derden. Kidsloft BVBA is niet aansprakelijk voor eventuele schade, zowel direct als indirect, die bij gebruikers of derden zou ontstaan ten gevolge van de onjuiste informatie of het al dan niet verkeerde of onoordeelkundige gebruik van de verstrekte informatie door gebruikers of derden.

 

Links naar andere websites worden enkel ter informatie opgenomen. Kidsloft BVBA is niet verantwoordelijk voor het bestaan of de inhoud van deze sites of de schade die door gebruikers of derden voortvloeit uit het gebruik van deze sites.


Delen:   
Waarom Kidsloft?
Bij ons vind je de allerleukste
en meest unieke spulletjes.
Wij zorgen steeds voor correcte
prijzen en sparen geen advies.
Jullie geboortelijst is onze passie.
 

Wij hebben een eigen parking
waarvan je gratis gebruik mag
maken tijdens je bezoek.

Leuke nieuwe spulletjes:
Een virtueel bezoekje:
Patersstraat 8
2300 Turnhout
Tel. 014/41 08 62
MA.
Di - Vr.
ZA.
13.00 tot 18.00
10.00 tot 18.00
10.00 tot 17.00
& s’avonds na afspraak.